Thiết bị ghi hình Benco

Giá sản phẩm: 14,605,000 VND
Khuyến mãi: Call
Mã sản phẩm:BEN-8032HD
Bảo hành:24 tháng
Hãng sản xuất:Benco
Kho hàng:Còn hàng
"Hệ điều hành Embedded Linux Chuẩn nén hình H264 Chuẩn nén âm thanh G.711A Ngõ ra hình Tivi ( 01 BNC ), Monitor (01 VGA ), 01 HDMI Full HD( 1920*1080) Ngõ vào hình ảnh - 8 kênh Camera IP 1080P - 8 kênh Camera IP 720P - 16 kênh Camera IP D1 Xem lại qua CMS 1/4/8/9/16 kênh Ngõ ra âm thanh 01 Ra Chế độ ghi - Ghi theo cấu hình - Ghi theo lịch trình - Ghi theo chuyển động "
Giá sản phẩm: 8,418,000 VND
Khuyến mãi: Call
Mã sản phẩm:BEN-8016HD
Bảo hành:24 tháng
Hãng sản xuất:Benco
Kho hàng:Còn hàng
"Hệ điều hành Embedded Linux Chuẩn nén hình H264 Chuẩn nén âm thanh G.711A Ngõ ra hình Tivi ( 01 BNC ), Monitor (01 VGA ), 01 HDMI Full HD( 1920*1080) Ngõ vào hình ảnh - 8 kênh Camera IP 1080P - 8 kênh Camera IP 720P - 16 kênh Camera IP D1 Xem lại qua CMS 1/4/8/9/16 kênh Ngõ ra âm thanh 01 Ra Chế độ ghi - Ghi theo cấu hình - Ghi theo lịch trình - Ghi theo chuyển động "
Giá sản phẩm: 3,450,000 VND
Khuyến mãi: Call
Mã sản phẩm:BEN-8008HD
Bảo hành:24 tháng
Hãng sản xuất:Benco
Kho hàng:Còn hàng
"Hệ điều hành Embedded Linux Chuẩn nén hình H264 Chuẩn nén âm thanh G.711A Ngõ ra hình Monitor (01 VGA ), 01 HDMI Full HD( 1920*1080) Chế độ IP Hỗ trợ lai IP camera chuẩn onvif 2.0 Xem lại qua CMS 1/4/8 kênh Ngõ ra âm thanh N/A Âm thanh 02 chiều N/A Chế độ ghi - Ghi theo cấu hình - Ghi theo lịch trình - Ghi theo chuyển động Chất lượng ghi hình Analog: 8*960H Camera IP: 2*1080P ; 4*720P, 8*960H, 1*1080P+ 1*720P+ 2*D1 Hỗn hợp: 2*D1(Analog)+ 1*1080P+1*720P "
Giá sản phẩm: 2,875,000 VND
Khuyến mãi: Call
Mã sản phẩm:BEN-8004HD
Bảo hành:24 tháng
Hãng sản xuất:Benco
Kho hàng:Còn hàng
"Hệ điều hành Embedded Linux Chuẩn nén hình ảnh H264 Chuẩn nén âm thanh G.711A Ngõ vào hình 4 kênh Analog Ngõ ra hình Tivi ( 01 BNC ), Monitor (01 VGA ) Hiển thị qua Monitor 1/4 kênh Ngõ vào âm thanh 1 Vào Ngõ ra âm thanh 01 Ra Chế độ ghi - Ghi theo cấu hình - Ghi theo lịch trình - Ghi theo chuyển động "
Giá sản phẩm: 2,185,000 VND
Khuyến mãi: Call
Mã sản phẩm:BEN-8004D
Bảo hành:24 tháng
Hãng sản xuất:Benco
Kho hàng:Còn hàng
"Hệ điều hành Embedded Linux Chuẩn nén hình ảnh H264 Chuẩn nén âm thanh G.711A Ngõ vào hình 4 kênh Analog Ngõ ra hình 01 HDMI, Monitor (01 VGA ),Tivi ( 01 BNC )"
Giá sản phẩm: 2,875,000 VND
Khuyến mãi: Call
Mã sản phẩm:BEN-8004NVR
Bảo hành:24 tháng
Hãng sản xuất:Benco
Kho hàng:Còn hàng
"Hệ điều hành Embedded Linux Chuẩn nén hình H264 Ngõ vào hình 1 kênh IP Ngõ ra hình 01 HDMI Full HD( 1920 x 1080), Monitor (01 VGA ) Đầu vào hình ảnh với nhiều chế độ 4 kênh dùng cho camera IP chuẩn Full HD 960P Hiển thị qua Monitor 1/4 kênh Ngõ vào âm thanh 4 vào Ngõ ra âm thanh 01 Ra Ngõ vào báo động N/A Ngõ ra báo động N/A Âm thanh 02 chiều Hỗ trợ Chế độ ghi - Ghi theo cấu hình - Ghi theo lịch trình - Ghi theo chuyển động "
Giá sản phẩm: 4,140,000 VND
Khuyến mãi: Call
Mã sản phẩm:BEN-8008NVR
Bảo hành:24 tháng
Hãng sản xuất:Benco
Kho hàng:Còn hàng
"Hệ điều hành Embedded Linux Chuẩn nén hình H264 Ngõ vào hình 1 kênh IP Ngõ ra hình 01 HDMI Full HD( 1920 x 1080), Monitor (01 VGA ) Đầu vào hình ảnh với nhiều chế độ 8 kênh dùng cho camera IP chuẩn Full HD 1080P hoặc 16 kênh D1 Hiển thị qua Monitor 1/4/8 kênh Ngõ vào âm thanh 8 vào Ngõ ra âm thanh 01 Ra Ngõ vào báo động N/A Ngõ ra báo động N/A Âm thanh 02 chiều N/A Chế độ ghi - Ghi theo cấu hình - Ghi theo lịch trình - Ghi theo chuyển động "
Giá sản phẩm: 7,714,000 VND
Khuyến mãi: Call
Mã sản phẩm:BEN-8016NVR
Bảo hành:24 tháng
Hãng sản xuất:Benco
Kho hàng:Còn hàng
"Hệ điều hành Embedded Linux Chuẩn nén hình H264 Ngõ vào hình 1 kênh IP Ngõ ra hình 01 HDMI Full HD( 1920 x 1080), Monitor (01 VGA ) Đầu vào hình ảnh với nhiều chế độ Camera IP: 16 HD 720P Hiển thị qua Monitor 1/4/8/16 kênh Ngõ vào âm thanh 16vào Ngõ ra âm thanh 01 Ra Ngõ vào báo động N/A Ngõ ra báo động N/A Âm thanh 02 chiều N/A Chế độ ghi - Ghi theo cấu hình - Ghi theo lịch trình - Ghi theo chuyển động "
Giá sản phẩm: 17,800,000 VND
Khuyến mãi: Call
Mã sản phẩm:BEN-9024NVR
Bảo hành:24 tháng
Hãng sản xuất:Benco
Kho hàng:Còn hàng
"Hệ điều hành Embedded Linux Chuẩn nén hình H264 Ngõ vào hình 1 kênh IP Ngõ ra hình 01 HDMI Full HD( 1920 x 1080), Monitor (01 VGA ) Đầu vào hình ảnh với nhiều chế độ Camera IP: 24 HD 720P, 32CH 960H Hiển thị qua Monitor 1/4/8/16/24/32 kênh Ngõ vào âm thanh 16 vào Ngõ ra âm thanh 01 Ra Ngõ vào báo động N/A "
Giá sản phẩm: 3,900,000 VND
Khuyến mãi: Call
Mã sản phẩm:BEN-904CVI
Bảo hành:24 tháng
Hãng sản xuất:Benco
Kho hàng:Còn hàng
"Hệ Thống Đầu ghi chuẩn hình ảnh HD 720P 4 Kênh Hệ điều hành Embedded Linux Chuẩn nén hình H264 Chuẩn nén âm thanh G.711A Ngõ vào hình 4 kênh Analog 720P Ngõ ra hình 01 HDMI Full HD( 1920 x 1080), Monitor (01 VGA )"
Giá sản phẩm: 5,904,000 VND
Khuyến mãi: Call
Mã sản phẩm:BEN-908CVI
Bảo hành:24 tháng
Hãng sản xuất:Benco
Kho hàng:Còn hàng
"Hệ Thống Đầu ghi chuẩn hình ảnh HD 720P 8 Kênh Hệ điều hành Embedded Linux Chuẩn nén hình H264 Chuẩn nén âm thanh G.711A Ngõ vào hình 8 kênh Analog 720P Ngõ ra hình 01 HDMI Full HD( 1920 x 1080),"
Giá sản phẩm: 14,800,000 VND
Khuyến mãi: Call
Mã sản phẩm:BEN-916CVI
Bảo hành:24 tháng
Hãng sản xuất:Benco
Kho hàng:Còn hàng
"Hệ điều hành Embedded Linux Chuẩn nén hình H264 Chuẩn nén âm thanh G.711A Ngõ vào hình 16 kênh Analog 720P Ngõ ra hình 01 HDMI Full HD( 1920 x 1080), Monitor (01 VGA ) Đầu vào hình ảnh với nhiều chế độ CVI: 16*720P."
Giá sản phẩm: 10,695,000 VND
Khuyến mãi: Call
Mã sản phẩm:BEN-816AHD
Bảo hành:24 tháng
Hãng sản xuất:Benco
Kho hàng:Còn hàng
"Hệ Thống Đầu ghi chuẩn hình ảnh HD 720P 16 Kênh Hệ điều hành Embedded Linux Chuẩn nén hình H264 Chuẩn nén âm thanh G.711A Ngõ vào hình 16 kênh AHD 720P hoặc 4/9/20 kênh IP hoặc 16 kênh Analog 960H"
Giá sản phẩm: 8,188,000 VND
Khuyến mãi: Call
Mã sản phẩm:BEN-716AHD
Bảo hành:24 tháng
Hãng sản xuất:Benco
Kho hàng:Còn hàng
"Hệ Thống Đầu ghi chuẩn hình ảnh HD 720P 16 Kênh Hệ điều hành Embedded Linux Chuẩn nén hình H264 Chuẩn nén âm thanh G.711A"
Giá sản phẩm: 5,290,000 VND
Khuyến mãi: Call
Mã sản phẩm:BEN-708AHD
Bảo hành:24 tháng
Hãng sản xuất:Benco
Kho hàng:Còn hàng
"Hệ Thống Đầu ghi chuẩn hình ảnh HD 720P 4 Kênh Hệ điều hành Embedded Linux Chuẩn nén hình H264 Chuẩn nén âm thanh G.711A Ngõ vào hình 8 kênh AHD 720P hoặc 4/8/20 kênh IP hoặc 8 kênh Analog 960H"
Giá sản phẩm: 2,737,000 VND
Khuyến mãi: Call
Mã sản phẩm:BEN-704AHD
Bảo hành:24 tháng
Hãng sản xuất:Benco
Kho hàng:Còn hàng
"Hệ Thống Đầu ghi chuẩn hình ảnh HD 720P 4 Kênh Hệ điều hành Embedded Linux Chuẩn nén hình H264 Chuẩn nén âm thanh G.711A Ngõ vào hình 4 kênh AHD 720P hoặc 4/8 kênh IP hoặc 4 kênh Analog 960H"
Giá sản phẩm: 4,830,000 VND
Khuyến mãi: Call
Mã sản phẩm:BEN-508AHD
Bảo hành:24 tháng
Hãng sản xuất:Benco
Kho hàng:Còn hàng
"Hệ Thống Đầu ghi chuẩn hình ảnh HD 720P 8 Kênh Hệ điều hành Embedded Linux Chuẩn nén hình H264 Chuẩn nén âm thanh G.711A"
Giá sản phẩm: 2,760,000 VND
Khuyến mãi: Call
Mã sản phẩm:BEN-504AHD
Bảo hành:12 tháng
Hãng sản xuất:Benco
Kho hàng:Còn hàng
"Đầu ghi hình camera 4 kênh AHD Benco BEN-504AHD"