Thiet bi ghi hinh Kocom, Dau ghi hinh Kocom, Card ghi hinh Kocom

Giá sản phẩm: 16,958,000 VND
Khuyến mãi: Call
Mã sản phẩm:KLS-1600W
Bảo hành:24 tháng
Hãng sản xuất:Kocom
Kho hàng:Còn hàng
"Đầu ghi hình kỹ thuật số 4 kênh Kocom KLS-1600W VIDEO/AUDIO IN: 16/16CH RealTime, 480fps/400fps(NTSC/PAL) @ WD1 4 x Alarm In / 1 x Alarm Out 2 x 2TB SATA HDD (Max. 4TB)"
Giá sản phẩm: 12,291,000 VND
Khuyến mãi: Call
Mã sản phẩm:KLS-800W
Bảo hành:24 tháng
Hãng sản xuất:Kocom
Kho hàng:Còn hàng
"Đầu ghi hình camera 8 kênh Kocom KLS-800W VIDEO/AUDIO IN: 8/8CH RealTime, 240fps/200fps(NTSC/PAL) @ WD1 4 x Alarm In / 1 x Alarm Out 2 x 2TB SATA HDD (Max. 4TB)"
Giá sản phẩm: 5,938,000 VND
Khuyến mãi: Call
Mã sản phẩm:KLS-400W
Bảo hành:24 tháng
Hãng sản xuất:Kocom
Kho hàng:Còn hàng
"Đầu ghi hình kỹ thuật số 4 kênh Kocom KLS-400W VIDEO/AUDIO IN: 4/1CH RealTime, 120fps/100fps(NTSC/PAL) @ WD1 1 x Alarm In/Out 1 x 2TB SATA HDD"
Giá sản phẩm: 22,616,000 VND
Khuyến mãi: Không
Mã sản phẩm:KHS - 0824
Bảo hành:12 tháng
Hãng sản xuất:Kocom
Kho hàng:Còn hàng
"Đầu ghi hình Kocom 8 kênh KHS - 0824 8CH Standalone DVR, 500GB HDD, Speed (Record : 240fps at D1), DVD-RW"
Giá sản phẩm: 19.588.000 VND
Khuyến mãi: Không
Mã sản phẩm:KMS - 1648
Bảo hành:12 tháng
Hãng sản xuất:Kocom
Kho hàng:Còn hàng
"Đầu ghi hình Kocom 16 kênh KMS - 1648 16CH Standalone DVR, 500GB HDD, Speed (Record : 480fps at CIF), DVD-RW"
Giá sản phẩm:
Khuyến mãi: Không
Mã sản phẩm:KMS - 0824
Bảo hành:Không
Hãng sản xuất:Vantech
Kho hàng:Còn hàng
""
Giá sản phẩm: 13,635,000 VND
Khuyến mãi: Không
Mã sản phẩm: KMS - 0412
Bảo hành:12 tháng
Hãng sản xuất:Kocom
Kho hàng:Còn hàng
"Đầu ghi hình Kocom 4 kênh KMS - 0412 4CH Standalone DVR, 500GB HDD, Speed (Record : 120fps at D1), DVD-RW"
Giá sản phẩm: 14,200,000 VND
Khuyến mãi: Không
Mã sản phẩm:KRS-1648
Bảo hành:12 tháng
Hãng sản xuất:Kocom
Kho hàng:Còn hàng
"Đầu ghi hình Kocom 16 kênh KRS - 1648 16CH Standalone DVR, 500GB HDD, Speed (Record : 480fps at CIF),"
Giá sản phẩm: 12,847,000 VND
Khuyến mãi: Không
Mã sản phẩm: KRS - 0824
Bảo hành:12 tháng
Hãng sản xuất:Kocom
Kho hàng:Còn hàng
"Đầu ghi hình Kocom 8 kênh KRS - 0824 8CH Standalone DVR, 500GB HDD, Speed (Record : 240fps at Half D1),"
Giá sản phẩm: 9,947,000 VND
Khuyến mãi: Không
Mã sản phẩm:KRS - 0412
Bảo hành:12 tháng
Hãng sản xuất:Kocom
Kho hàng:Còn hàng
"Đầu ghi hình kocom 4 kênh KRS - 0412 4CH Standalone DVR, 500GB HDD, Speed (Record : 120fps at D1),"