Thiết bị ghi hình Yoko

Giá sản phẩm: 4,060,000 VND
Khuyến mãi: Call
Mã sản phẩm:RYK-92B1
Bảo hành:12 tháng
Hãng sản xuất:Yoko
Kho hàng:Còn hàng
"* Chuẩn nén: H.264 * Không kèm ổ cứng, hỗ trợ 02 ổ cứng tới 3000GB * Sao dữ liệu: USB 2.0, LAN * Kết nối LAN (10/100 Base Ethernet...) * Hỗ trợ xem qua điện thoại 3G * Phần mềm CMS hiển thị tới 256 camera * Đường tiếng: Hỗ trợ 4 kênh * Hiển thị: 100 hình/s , 960 x 576 * Tốc độ ghi: 100 hình/s phân dải 960H (960 x 576) * Hỗ trợ ra màn hình VGA, HDMI HD (1280 x 1024)"
Giá sản phẩm: 6,043,000 VND
Khuyến mãi: Call
Mã sản phẩm:RYK-9247
Bảo hành:12 tháng
Hãng sản xuất:Yoko
Kho hàng:Còn hàng
"* Chuẩn nén: H.264 * Không kèm ổ cứng, hỗ trợ ổ cứng tới 2000GB * Sao dữ liệu: USB 2.0, LAN * Kết nối LAN (10/100 Base Ethernet...) * Hỗ trợ xem qua điện thoại 3G * Phần mền CMS quản lý tới 64 DVR * Đường tiếng: Hỗ trợ 4 kênh * Hiển thị: 200 hình/s , 720 x 576 * Tốc độ ghi: 200 hình/s phân giải HD1 (720 x 288) * Hỗ trợ ra màn hình VGA * Kích thước: 280 x 51 x 203 mm * Giao diện tiếng Việt"
Giá sản phẩm: 6,652,000 VND
Khuyến mãi: Call
Mã sản phẩm:RYK-92B2
Bảo hành:12 tháng
Hãng sản xuất:Yoko
Kho hàng:Còn hàng
"* Chuẩn nén: H.264 * Không kèm ổ cứng, hỗ trợ 02 ổ cứng tới 3000GB * Sao dữ liệu: USB 2.0, LAN * Kết nối LAN (10/100 Base Ethernet...) * Hỗ trợ xem qua điện thoại 3G * Phần mềm CMS hiển thị tới 256 camera * Đường tiếng: Hỗ trợ 4 kênh * Hiển thị: 200 hình/s , 960 x 576 * Tốc độ ghi: 200 hình/s phân dải 960H (960 x 576) * Hỗ trợ ra màn hình VGA, HDMI HD (1280 x 1024)"
Giá sản phẩm: 8,596,000 VND
Khuyến mãi: Call
Mã sản phẩm:RYK-9248
Bảo hành:12 tháng
Hãng sản xuất:Yoko
Kho hàng:Còn hàng
"* Chuẩn nén: H.264 * Không kèm ổ cứng, hỗ trợ ổ cứng tới 2000GB * Ổ cứng chuẩn SATA x 2 * Sao dữ liệu: USB 2.0, LAN * Kết nối LAN (10/100 Base Ethernet...) * Hỗ trợ xem qua điện thoại 3G * Phần mền CMS quản lý tới 64 DVR * Đường tiếng: Hỗ trợ 4 kênh * Hiển thị: 200 hình/s , 720 x 576 * Tốc độ ghi: 200 hình/s phân giải HD1 (720 x 288) * Báo động mất tín hiệu, cảm nhận chuyển động * Hỗ trợ ra màn hình VGA, HDMI (1280 x 1024) * Kích thước: 430 x 70 x 360 mm * Giao diện tiếng Việt"
Giá sản phẩm: 8,380,000 VND
Khuyến mãi: Call
Mã sản phẩm:RYK-9245
Bảo hành:12 tháng
Hãng sản xuất:Yoko
Kho hàng:Còn hàng
"* Chuẩn nén: H.264 * Không kèm ổ cứng, hỗ trợ ổ cứng tới 2000GB * Sao dữ liệu: USB 2.0, LAN * Kết nối LAN (10/100 Base Ethernet...) * Hỗ trợ xem qua điện thoại 3G * Phần mền CMS quản lý tới 64 DVR * Đường tiếng: Hỗ trợ 4 kênh * Hiển thị: 400 hình/s , 720 x 576 * Tốc độ ghi: 400 hình/s phân giải CIF (360 x 288) * Hỗ trợ ra màn hình VGA (1280 x 1024) * Kích thước: 280 x 51 x 203 mm * Giao diện tiếng Việt"
Giá sản phẩm: 9,244,000 VND
Khuyến mãi: Call
Mã sản phẩm:RYK-92B3
Bảo hành:12 tháng
Hãng sản xuất:Yoko
Kho hàng:Còn hàng
"* Chuẩn nén: H.264 * Không kèm ổ cứng, hỗ trợ 02 ổ cứng tới 3000GB * Sao dữ liệu: USB 2.0, LAN * Kết nối LAN (10/100 Base Ethernet...) * Hỗ trợ xem qua điện thoại 3G * Phần mềm CMS hiển thị tới 256 camera * Đường tiếng: Hỗ trợ 4 kênh * Hiển thị: 400 hình/s , 960 x 576 * Tốc độ ghi: 400 hình/s phân dải 960H (960 x 576) * Hỗ trợ ra màn hình VGA, HDMI HD (1280 x 1024)"
Giá sản phẩm: 9,892,000 VND
Khuyến mãi: Call
Mã sản phẩm:RYK-9283
Bảo hành:12 tháng
Hãng sản xuất:Yoko
Kho hàng:Còn hàng
"* Chuẩn nén: H.264 * Không kèm ổ cứng, hỗ trợ ổ cứng tới 4000GB * Sao dữ liệu: USB 2.0, LAN * Kết nối LAN (10/100 Base Ethernet...) * Hỗ trợ xem qua điện thoại 3G * Phần mền CMS quản lý tới 64 DVR * Đường tiếng: Hỗ trợ 4 kênh * Hiển thị: 400 hình/s , 960 x 576 * Tốc độ ghi: 200 hình/s phân giải 960H (960 x 576) * Hỗ trợ ra màn hình VGA, HDMI Full HD (1920x1080) * Kích thước: 280 x 51 x 203 mm * Giao diện tiếng Việt"
Giá sản phẩm: 12,916,000 VND
Khuyến mãi: Call
Mã sản phẩm:RYK-9246
Bảo hành:12 tháng
Hãng sản xuất:Yoko
Kho hàng:Còn hàng
"* Chuẩn nén: H.264 * Không kèm ổ cứng, hỗ trợ ổ cứng tới 2000GB * Ổ cứng chuẩn SATA x 3 * Sao dữ liệu: USB 2.0, LAN * Kết nối LAN (10/100 Base Ethernet...) * Hỗ trợ xem qua điện thoại 3G * Phần mền CMS quản lý tới 64 DVR * Đường tiếng: Hỗ trợ 4 kênh * Hiển thị: 400 hình/s , 720 x 576 * Tốc độ ghi: 400 hình/s phân giải CIF (360 x 288) * Báo động mất tín hiệu, cảm nhận chuyển động * Hỗ trợ ra màn hình VGA, HDMI (1280 x 1024) * Kích thước: 430 x 70 x 360 mm * Giao diện tiếng Việt"
Giá sản phẩm: 19,396,000 VND
Khuyến mãi: Call
Mã sản phẩm:RYK-9266
Bảo hành:12 tháng
Hãng sản xuất:Yoko
Kho hàng:Còn hàng
"* Chuẩn nén: H.264 * Không kèm ổ cứng, hỗ trợ ổ cứng tới 2000GB * Ổ cứng chuẩn SATA x 3 * Sao dữ liệu: USB 2.0, LAN * Kết nối LAN (10/100 Base Ethernet...) * Hỗ trợ xem qua điện thoại 3G * Hỗ trợ USB modem của HUAWEI * Đường tiếng: Hỗ trợ 16 kênh * Hiển thị: 400 hình/s , 720 x 576 * Tốc độ ghi: 400 hình/s phân giải D1 (720 x 576) * Báo động mất tín hiệu, cảm nhận chuyển động * Hỗ trợ ra màn hình VGA, HDMI * Kích thước: 430 x 95,2 x 422,1 mm"

Thiết bị ghi hình Yoko xuất xứ tại đài loan được ngày đêm phân phối chính hãng giá rẻ tại việt nam, bảo hành 12 tháng với mọi lỗi của sản phẩm