• Tổng đài tư vấn: 043.854.6999 - 0868.373.266 - 0906.276.387
  Kinh Doanh Dự Án

  Kinh Doanh

  0906.276.387

  Kinh Doanh

  0948.297.223

  Kinh Doanh

  0902.669.389

  Kinh Doanh

  0988.684.556

  Kinh doanh

  0988.960.988

  Kinh Doanh

  0978.871.157

  Kinh Doanh

  0915.100.222

  Kỹ thuật

  0988.970.735

  0906.276.387

Bộ chuyển đổi – Converter

Giá bán:
Khuyến mãi: Không
Mã sản phẩm:315,000 VND
Bảo hành:12 tháng
Hãng sản xuất:Vantech
Kho hàng:Còn hàng
"Bộ chuyển đổi tín hiệu video, nguồn, data -> sang cáp xoắn (CAT5/CAT6) khoảng cách video ( 400m), nguồn (200m), data ( 300m) - nguồn sử dụng: (12V/24V DC/AC) Bao gồm: 02 bộ FS - 4301VPD trong 1 hộp - vừa thu vừa phát."
Giá bán: 294,000 VND
Khuyến mãi: Không
Mã sản phẩm:FS - 4301VPA
Bảo hành:12 tháng
Hãng sản xuất:Vantech
Kho hàng:Còn hàng
"Bộ chuyển đổi tín hiệu video, nguồn, video -> sang cáp xoắn (CAT5/CAT6) khoảng cách video ( 400m), nguồn (200m), audio ( 300m) - nguồn sử dụng: (12V/24V DC/AC) Bao gồm: 02 bộ FS - 4301VPA trong 1 hộp - vừa thu vừa phát."
Giá bán: 21,630,000 VND
Khuyến mãi: Không
Mã sản phẩm:FS - 2416R
Bảo hành:12 tháng
Hãng sản xuất:Vantech
Kho hàng:Còn hàng
"Bộ thu 16 kênh, khoảng cách lớn 2400m, loại dùng nguồn 12VDC (16 CH Active Video Receiver Hub)"
Giá bán: 11,886,000 VND
Khuyến mãi: Không
Mã sản phẩm:FS - 2408R
Bảo hành:12 tháng
Hãng sản xuất:Vantech
Kho hàng:Còn hàng
"Bộ thu 08 kênh, khoảng cách lớn 2400m, 02 cổng Video output, loại dùng nguồn 12VDC (08 CH Active Video Receiver - dual video output)"
Giá bán: 2,625,000 VNd
Khuyến mãi: Không
Mã sản phẩm:FS - 2401R
Bảo hành:12 tháng
Hãng sản xuất:Vantech
Kho hàng:Còn hàng
"Bộ thu 01 kênh, khoảng cách lớn 2400m, 02 cổng Video output, loại dùng nguồn 12VDC (01 CH Active Video Receiver - dual video output)"
Giá bán: 18,291,000 VND
Khuyến mãi: Không
Mã sản phẩm:FS - 2016R
Bảo hành:12 tháng
Hãng sản xuất:Vantech
Kho hàng:Còn hàng
"Bộ thu 16 kênh, khoảng cách lớn 2000m, loại dùng nguồn 12VDC (16 CH Active Video Receiver Hub)"
Giá bán: 10,269,000 VND
Khuyến mãi: Không
Mã sản phẩm:FS - 2008R
Bảo hành:12 tháng
Hãng sản xuất:Vantech
Kho hàng:Còn hàng
"Bộ thu 08 kênh, khoảng cách lớn 2000m, 02 cổng Video output, loại dùng nguồn 12VDC (08 CH Active Video Receiver - dual video output)"
Giá bán: 2,205,000 VND
Khuyến mãi: Không
Mã sản phẩm:FS - 2001R
Bảo hành:12 tháng
Hãng sản xuất:Vantech
Kho hàng:Còn hàng
"Bộ thu 01 kênh, khoảng cách lớn 2000m, 02 cổng Video output, loại dùng nguồn 12VDC (01 CH Active Video Receiver - dual video output)"
Giá bán: 15,645,000 VND
Khuyến mãi: Không
Mã sản phẩm:FS - 1816R
Bảo hành:12 tháng
Hãng sản xuất:Vantech
Kho hàng:Còn hàng
"Bộ thu 16 kênh, khoảng cách lớn 1800m, loại dùng nguồn 12VDC (16 CH Active Video Receiver Hub)"
Giá bán: 9,177,000 VND
Khuyến mãi: Không
Mã sản phẩm:FS - 1808R
Bảo hành:12 tháng
Hãng sản xuất:Vantech
Kho hàng:Còn hàng
"Bộ thu 08 kênh, khoảng cách lớn 1800m, 02 cổng Video output, loại dùng nguồn 12VDC (08 CH Active Video Receiver - dual video output)"
Giá bán: 1,995,000 VND
Khuyến mãi: Không
Mã sản phẩm:FS - 1801R
Bảo hành:12 tháng
Hãng sản xuất:Vantech
Kho hàng:Còn hàng
"Bộ thu 01 kênh, khoảng cách lớn 1800m, 02 cổng Video output, loại dùng nguồn 12VDC (01 CH Active Video Receiver - dual video output)"
Giá bán: 11,340,000 VND
Khuyến mãi: Không
Mã sản phẩm:FS-4616RL
Bảo hành:12 tháng
Hãng sản xuất:Vantech
Kho hàng:Còn hàng
"Bộ thu 16 kênh, khoảng cách lớn (1500m), loại dùng nguồn 12VDC (16 CH Active Video Receiver Hub)"
Giá bán: 3,990,000 VND
Khuyến mãi: Không
Mã sản phẩm:FS - 4608RL
Bảo hành:12 tháng
Hãng sản xuất:Vantech
Kho hàng:Còn hàng
"Bộ thu 08 kênh, khoảng cách lớn (1500m), 02 cổng Video output, loại dùng nguồn 12VDC (08 CH Active Video Receiver Hub - dual video output)"
Giá bán: 735,000 VND
Khuyến mãi: Không
Mã sản phẩm:FS-4401SL
Bảo hành:12 tháng
Hãng sản xuất:Vantech
Kho hàng:Còn hàng
"Bộ phát 01 kênh, khoảng cách lớn 1500m, loại dùng nguồn 12VDC (01 CH Active Video Transmitter)"
Giá bán: 6,471,000 VND
Khuyến mãi: Không
Mã sản phẩm:FS - 4616R
Bảo hành:12 tháng
Hãng sản xuất:Vantech
Kho hàng:Còn hàng
"Bộ thu 16 kênh, khoảng cách 1200m, loại dùng nguồn 12VDC (16 CH Active Video Receiver)"
Giá bán: 5,082,000 VND
Khuyến mãi: Không
Mã sản phẩm:FS - 4608SR
Bảo hành:12 tháng
Hãng sản xuất:Vantech
Kho hàng:Còn hàng
"Bộ chuyển đổi tín hiệu video sang cáp xoắn (CAT 5), 08 kênh = 2 X 4 kênh, chiều dài (dùng 02 dây CAT 5) max 600m."
Giá bán: 1,533,000 VND
Khuyến mãi: Không
Mã sản phẩm:FS - 4504SR/ FS - 4504SR
Bảo hành:12 tháng
Hãng sản xuất:Vantech
Kho hàng:Còn hàng
"Bộ chuyển đổi tín hiệu video sang cáp xoắn (CAT 5), 04 kênh - 04 camera, chiều dài max 300m. Bao gồm : 02 bộ chuyển đổi FS-4504SR (Bộ chuyển đổi : 04 jack BNC - -in/ out; cổng RJ45, cổng UTP)"
Giá bán: 1,008,000 VND
Khuyến mãi: Không
Mã sản phẩm:FS - 4401S/ FS - 4401R
Bảo hành:12 tháng
Hãng sản xuất:Vantech
Kho hàng:Còn hàng
"Bộ chuyển đổi tín hiệu video sang cáp xoắn (CAT 5), 01 kênh, chiều dài max 1200m. Bao gồm : 01 bộ phát: FS - 4401SR; 01 bộ thu FS - 4401R."
Giá bán: 147,000 VND
Khuyến mãi: Không
Mã sản phẩm:FS - 4102SR
Bảo hành:12 tháng
Hãng sản xuất:Vantech
Kho hàng:Còn hàng
""