Bộ chuyển đổi – Converter

Giá sản phẩm:
Khuyến mãi: Không
Mã sản phẩm:315,000 VND
Bảo hành:12 tháng
Hãng sản xuất:Vantech
Kho hàng:Còn hàng
"Bộ chuyển đổi tín hiệu video, nguồn, data -> sang cáp xoắn (CAT5/CAT6) khoảng cách video ( 400m), nguồn (200m), data ( 300m) - nguồn sử dụng: (12V/24V DC/AC) Bao gồm: 02 bộ FS - 4301VPD trong 1 hộp - vừa thu vừa phát."
Giá sản phẩm: 294,000 VND
Khuyến mãi: Không
Mã sản phẩm:FS - 4301VPA
Bảo hành:12 tháng
Hãng sản xuất:Vantech
Kho hàng:Còn hàng
"Bộ chuyển đổi tín hiệu video, nguồn, video -> sang cáp xoắn (CAT5/CAT6) khoảng cách video ( 400m), nguồn (200m), audio ( 300m) - nguồn sử dụng: (12V/24V DC/AC) Bao gồm: 02 bộ FS - 4301VPA trong 1 hộp - vừa thu vừa phát."
Giá sản phẩm: 21,630,000 VND
Khuyến mãi: Không
Mã sản phẩm:FS - 2416R
Bảo hành:12 tháng
Hãng sản xuất:Vantech
Kho hàng:Còn hàng
"Bộ thu 16 kênh, khoảng cách lớn 2400m, loại dùng nguồn 12VDC (16 CH Active Video Receiver Hub)"
Giá sản phẩm: 11,886,000 VND
Khuyến mãi: Không
Mã sản phẩm:FS - 2408R
Bảo hành:12 tháng
Hãng sản xuất:Vantech
Kho hàng:Còn hàng
"Bộ thu 08 kênh, khoảng cách lớn 2400m, 02 cổng Video output, loại dùng nguồn 12VDC (08 CH Active Video Receiver - dual video output)"
Giá sản phẩm: 2,625,000 VNd
Khuyến mãi: Không
Mã sản phẩm:FS - 2401R
Bảo hành:12 tháng
Hãng sản xuất:Vantech
Kho hàng:Còn hàng
"Bộ thu 01 kênh, khoảng cách lớn 2400m, 02 cổng Video output, loại dùng nguồn 12VDC (01 CH Active Video Receiver - dual video output)"
Giá sản phẩm: 18,291,000 VND
Khuyến mãi: Không
Mã sản phẩm:FS - 2016R
Bảo hành:12 tháng
Hãng sản xuất:Vantech
Kho hàng:Còn hàng
"Bộ thu 16 kênh, khoảng cách lớn 2000m, loại dùng nguồn 12VDC (16 CH Active Video Receiver Hub)"
Giá sản phẩm: 10,269,000 VND
Khuyến mãi: Không
Mã sản phẩm:FS - 2008R
Bảo hành:12 tháng
Hãng sản xuất:Vantech
Kho hàng:Còn hàng
"Bộ thu 08 kênh, khoảng cách lớn 2000m, 02 cổng Video output, loại dùng nguồn 12VDC (08 CH Active Video Receiver - dual video output)"
Giá sản phẩm: 2,205,000 VND
Khuyến mãi: Không
Mã sản phẩm:FS - 2001R
Bảo hành:12 tháng
Hãng sản xuất:Vantech
Kho hàng:Còn hàng
"Bộ thu 01 kênh, khoảng cách lớn 2000m, 02 cổng Video output, loại dùng nguồn 12VDC (01 CH Active Video Receiver - dual video output)"
Giá sản phẩm: 15,645,000 VND
Khuyến mãi: Không
Mã sản phẩm:FS - 1816R
Bảo hành:12 tháng
Hãng sản xuất:Vantech
Kho hàng:Còn hàng
"Bộ thu 16 kênh, khoảng cách lớn 1800m, loại dùng nguồn 12VDC (16 CH Active Video Receiver Hub)"
Giá sản phẩm: 9,177,000 VND
Khuyến mãi: Không
Mã sản phẩm:FS - 1808R
Bảo hành:12 tháng
Hãng sản xuất:Vantech
Kho hàng:Còn hàng
"Bộ thu 08 kênh, khoảng cách lớn 1800m, 02 cổng Video output, loại dùng nguồn 12VDC (08 CH Active Video Receiver - dual video output)"
Giá sản phẩm: 1,995,000 VND
Khuyến mãi: Không
Mã sản phẩm:FS - 1801R
Bảo hành:12 tháng
Hãng sản xuất:Vantech
Kho hàng:Còn hàng
"Bộ thu 01 kênh, khoảng cách lớn 1800m, 02 cổng Video output, loại dùng nguồn 12VDC (01 CH Active Video Receiver - dual video output)"
Giá sản phẩm: 11,340,000 VND
Khuyến mãi: Không
Mã sản phẩm:FS-4616RL
Bảo hành:12 tháng
Hãng sản xuất:Vantech
Kho hàng:Còn hàng
"Bộ thu 16 kênh, khoảng cách lớn (1500m), loại dùng nguồn 12VDC (16 CH Active Video Receiver Hub)"
Giá sản phẩm: 3,990,000 VND
Khuyến mãi: Không
Mã sản phẩm:FS - 4608RL
Bảo hành:12 tháng
Hãng sản xuất:Vantech
Kho hàng:Còn hàng
"Bộ thu 08 kênh, khoảng cách lớn (1500m), 02 cổng Video output, loại dùng nguồn 12VDC (08 CH Active Video Receiver Hub - dual video output)"
Giá sản phẩm: 735,000 VND
Khuyến mãi: Không
Mã sản phẩm:FS-4401SL
Bảo hành:12 tháng
Hãng sản xuất:Vantech
Kho hàng:Còn hàng
"Bộ phát 01 kênh, khoảng cách lớn 1500m, loại dùng nguồn 12VDC (01 CH Active Video Transmitter)"
Giá sản phẩm: 6,471,000 VND
Khuyến mãi: Không
Mã sản phẩm:FS - 4616R
Bảo hành:12 tháng
Hãng sản xuất:Vantech
Kho hàng:Còn hàng
"Bộ thu 16 kênh, khoảng cách 1200m, loại dùng nguồn 12VDC (16 CH Active Video Receiver)"
Giá sản phẩm: 5,082,000 VND
Khuyến mãi: Không
Mã sản phẩm:FS - 4608SR
Bảo hành:12 tháng
Hãng sản xuất:Vantech
Kho hàng:Còn hàng
"Bộ chuyển đổi tín hiệu video sang cáp xoắn (CAT 5), 08 kênh = 2 X 4 kênh, chiều dài (dùng 02 dây CAT 5) max 600m."
Giá sản phẩm: 1,533,000 VND
Khuyến mãi: Không
Mã sản phẩm:FS - 4504SR/ FS - 4504SR
Bảo hành:12 tháng
Hãng sản xuất:Vantech
Kho hàng:Còn hàng
"Bộ chuyển đổi tín hiệu video sang cáp xoắn (CAT 5), 04 kênh - 04 camera, chiều dài max 300m. Bao gồm : 02 bộ chuyển đổi FS-4504SR (Bộ chuyển đổi : 04 jack BNC - -in/ out; cổng RJ45, cổng UTP)"
Giá sản phẩm: 1,008,000 VND
Khuyến mãi: Không
Mã sản phẩm:FS - 4401S/ FS - 4401R
Bảo hành:12 tháng
Hãng sản xuất:Vantech
Kho hàng:Còn hàng
"Bộ chuyển đổi tín hiệu video sang cáp xoắn (CAT 5), 01 kênh, chiều dài max 1200m. Bao gồm : 01 bộ phát: FS - 4401SR; 01 bộ thu FS - 4401R."
Giá sản phẩm: 147,000 VND
Khuyến mãi: Không
Mã sản phẩm:FS - 4102SR
Bảo hành:12 tháng
Hãng sản xuất:Vantech
Kho hàng:Còn hàng
""