camera quan sát. cách khác phục lỗi camera

Các lỗi khi sử dụng đầu ghi hình camera quan sát ( DVR ) và cách khắc phục