giai phap lap dat he thong camera

Giải pháp hệ thống camera – Giải pháp lắp đặt camera giám sát  bệnh viện cho phép xem và lưu trữ quá trình phẫu thuật ONLINE. Dữ liệu này rất hữu ích khi xây dựng một thư viện Multimedia để cho các y bác sỹ có thể tham khảo, học tập kinh nghiệm lẫn nhau.