giay phep phong chay chua chay nha may

Giấy phép phòng cháy chữa cháy nhà máy – Phòng cháy chữa cháy nhà máy nhằm thống nhất quản lý nhà nước trong lĩnh vực phòng cháy chữa cháy, đảm bảo an toàn về tính mạng con người và tài sản của doanh nghiệp.