he thong bao chay chua chay

Hệ thống báo cháy – Hệ thống báo cháy gồm các thiết bị chuông báo cháy phát hiện báo động khi có khói và cháy xảy ra và thiết bị chữa cháy để có thể dễ dàng xử lí khi xảy ra sự cố đảm bảo oan toàn con người và bảo vệ tài sản. Hệ thống này […]