he thong camera ngan hang

Giải pháp hệ thống camera – Giải pháp lắp đặt hệ thống Camera an ninh cho Ngân Hàng. Đảm bảo an toàn, an ninh là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng tại các Ngân hàng. Hệ thống Camera hỗ trợ nhiệm vụ quản lý, giám sát của các bộ phận, cá nhân chuyên trách một […]