Bảng kiểm soát cửa có camera gắn trong HYUNDAI HLPC-8000

  1 đánh giá

Bảng kiểm soát cửa có camera gắn trong HYUNDAI HLPC-8000

17,990,000 

Bảng kiểm soát cửa chính cho chung cư có camera gắn trong ( LOBBY PHONE)

– Kết nối với điện thoại bảo vệ(HMC-7000), HLPC-8200 hoặc HEF-8000. kết nối tối đa 9999 màn hình ( kết hợp với HEF-8000)

– Nguồn: AC 100~240V

– FCC / UL listed

Số lượng