Báo động không dây ROSSLARE HLX 40H

  1 đánh giá

Báo động không dây ROSSLARE HLX 40H

3,892,000 

Báo động không dây ROSSLARE HLX 40H

Trung tâm báo động không dây 40 vùng

(HomeLogiX Advanced 40-Zone Wireless Alarm Panel)

– 39 Vùng không dây

– 01 Vùng có dây

– 21 Mã người dùng: Một cài đặt, một master, 19 người sử dụng

– Màn hình LCD 02 dòng hiển thị

– Đặt lịch trình thiết lập cảnh báo

– Quay số điện thoại

Số lượng