Báo trộm không dây KARASSN KS-269C

  1 đánh giá

Báo trộm không dây KARASSN KS-269C

1,600,000 

Tương thích với giao thức Ademco Contact ID. Báo cáo tắt/mở kích hoạt đến trung tâm giám sát.

Số lượng