Bộ chia tín hiệu chuông cửa Aiphone JP-8Z

  1 đánh giá

Bộ chia tín hiệu chuông cửa Aiphone JP-8Z

2,980,000 

– 1 cổng vào và 8 cổng ra

– Mỗi màn hình và màn hình phụ sẽ kết nối với bộ chuyển đổi này sử dụng CAT-5e / CAT-6

Số lượng