Bộ chuông cửa có hình Samsung SHT-6805XA/EN

  1 đánh giá

Bộ chuông cửa có hình Samsung SHT-6805XA/EN

3,645,000 

Chuông cửa có hình: Sản phẩm chuông cửa Samsung SHT-6805XA/EN, loại gắn nổi, mở rộng tối đa 1 Màn hình và 2 Camera chuông cửa. Theo tiêu chuẩn xuất khẩu của Samsung.

Số lượng