Bo mạch thu phát cổng an ninh ECONOMY 9202307

  1 đánh giá

Bo mạch thu phát cổng an ninh ECONOMY 9202307

24,910,000 

Bo mạch thu phát cổng an ninh ECONOMY 9202307

Bo mạch thu phát ECONOMY 1 ( đã bao gồm bộ nguồn )

kết nối 2 thanh cổng FL45 – License cho 1 lối đi( cho phép kết nối tối đa 04 thanh cổng FL45 ).

( Trường hợp bo mạch kết nối với 3 thanh hoặc 4 thanh FL45 sẽ được cấp key tương ứng – License cho 2 lối đi – ECONOMY 2 ; 3 lối đi – ECONOMY 3 )

Số lượng