Bộ truyền VIDEO+ DATA + POWER qua cáp đồng trục 01 kênh DCT-107

  1 đánh giá

Bộ truyền VIDEO+ DATA + POWER qua cáp đồng trục 01 kênh DCT-107

Liên hệ

bộ truyền tín hiệu DCT Khoảng cách max:5C-HFPT 700m; DC48V1.35A