Camera ống kính quan sát chuyên dụng Panasonic WV-CL270/G

  1 đánh giá

Camera ống kính quan sát chuyên dụng Panasonic WV-CL270/G

Liên hệ

Camera ống kính – Camera ống kính quan sát chuyên dụng Panasonic WV-CL270/G, Ứng dụng trong quan sát đường xa lộ, bảo vệ cầu cảng, sân bay, quan sát khu vực diện tích rộng…