Card ghi hình Nuuo SCB-G3-1004

  1 đánh giá

Card ghi hình Nuuo SCB-G3-1004

Liên hệ

4 Cổng vào Video

1 Cổng vào Audio

Số Card max 4 card

Tốc độ hiển thị 30 fps (NTSC), 25 fps (PAL)

Tốc độ ghi hình CIF 30 fps (NTSC), 25 fps (PAL)

Độ phân giải NTSC : 704×480 ; 640 x 480; 352×240