Chuông cửa màn hình Kocom KHN-870 + KC-C71

  1 đánh giá

Chuông cửa màn hình Kocom KHN-870 + KC-C71

13,823,000 

Chuông cửa màn hình Kocom KHN-870

+ KC-C71

Color Hands free Touch Wall Pad monitor (7” LCD), Flush mount

KC-C71 : Color Plastic door camera, Flush mount

Số lượng