Chuông cửa màn hình Kocom KHN-880 + KC-C71

  1 đánh giá

Chuông cửa màn hình Kocom KHN-880 + KC-C71

15,932,000 

Chuông cửa màn hình Kocom KHN-880 + KC-C71

Color Hands free Touch Wall Pad monitor (10” LCD), Flush mount

KC-C71 : Color Plastic door camera, Flush mount

Số lượng