Đầu báo động hồng ngoại không dây SA-01G

  1 đánh giá

Đầu báo động hồng ngoại không dây SA-01G

1,043,000 

Đầu báo động hồng ngoại không dây SA-01G

(Wireless PIR RF Sensor)

Xử lý tín hiệu số

So sánh nhiệt

Vùng phát hiện 14m, 140 độ

Chế độ tiết kiệm pin ở chế độ tĩnh hoặc động

Chế độ lựa chọn 1 hoặc 2 xung

Hiển thị LED/ Nút test

Số lượng