Đầu ghi hình 16 kênh Tibet DHR16

  1 đánh giá

Đầu ghi hình 16 kênh Tibet DHR16

16,510,000 

Đầu ghi hình 16 kênh Tibet DHR16

Đầu ghi hình kỹ thuật số 16 kênh chuẩn H.264 full D1/960H real -time recording:

Tốc độ hiển thị : 480fps@CIF, 480fps@HD1, 480fps@D1, 480fps@960H (NTSC), 400 fps (PAL);

Tốc độ ghi : 480 fpt@CIF,480fps@HD1, 480fps@D1, 480fps@960H (NTSC), 400 fpt (PAL),

Hiển thị full HD (1080P)

Hỗ trợ chế độ multi login và lựa chọn truy cập đến từng camera

2 port USB(backup/mouse), SATA HDD (Max 4HDD) – mở rông 1 HDD e-Sata.

Audio Output:RCAx1, HDMIx1;

Số lượng