Đầu ghi hình 4 kênh Nuuo NS-1040

  1 đánh giá

Đầu ghi hình 4 kênh Nuuo NS-1040

22,667,000 

Đầu ghi hình 4 kênh Nuuo NS-1040

Đầu ghi camera IP – NVRsolo

Số camera 4

Chế độ xem lại 4 (8) hình

Video output HDMI or VGA

Số lượng HDD 1×3.5″ SATA II hoặc 2×2.5″ SATA II

Dung lương mỗi HDD max 4TB

RAID Level RAID 0,1

I/O Interface 5xUSB 2.0

Số lượng