Đầu ghi hình 8 kênh Tibet PHR-08K

  1 đánh giá

Đầu ghi hình 8 kênh Tibet PHR-08K

7,717,000 

Đầu ghi hình kỹ thuật số 8 kênh chuẩn H.264,Super mobile function,Tốc độ hiển thị : 240 fps (NTSC), 200 fps (PAL),Tốc độ ghi hình : 240 fpt (NTSC), 200 fpt (PAL), Hỗ trợ chế độ multi login và lựa chọn truy cập đến từng camera

Số lượng