Đầu ghi hình camera 16 kênh Rifatron MH-16

  1 đánh giá

Đầu ghi hình camera 16 kênh Rifatron MH-16

Liên hệ

Đầu ghi hình Rifatron MH-16

16 CH REAL TIME RECORDING H.264 (NETWORK DVR)

Ghi hình tốc độ thực chất lượng phim VCD (CIF) & bán thực DVD (D1). Lưu ý: chất lượng DVD có độ phân giải cao bằng 4 lần VCD.

Chuẩn nén hình: H.264 Chức năng Hexaplexer: Cùng lúc ghi hình, Xem lại hình đã ghi, Truy cập qua mạng, và sao lưu dữ liệu cùng thời điểm.

Độ phân giải xem hình: SXGA, XGA. Có ngõ âm thanh: 16 vào & 1 ra.

Ngõ vào: 16 kênh dùng cho 16 camera.

Play back qua mang: real time 400fps.