Đầu ghi hình camera HD-SDI 16 kênh Analog Huviron SK-RQ16

  1 đánh giá

Đầu ghi hình camera HD-SDI 16 kênh Analog Huviron SK-RQ16

Liên hệ

Đầu ghi hình camera HD-SDI 16 kênh Analog Huviron SK-RQ16:

– Tích hợp cam HD-SDI & Cam Analog thường

– Đầu vào video: 16ch

– Đầu ra video: 1 HDMI, 1 VGA, 1 BNC

– Đầu vào Audio: 16 RCA

– Đầu ra Audio: 1 HDMI, 1 RCA