Đầu ghi hình camera HD-SDI 16 kênh Huviron SK-RH16

  1 đánh giá

Đầu ghi hình camera HD-SDI 16 kênh Huviron SK-RH16

Liên hệ

Đầu ghi hình camera HD-SDI 16 kênh Huviron SK-RH16: Đầu ghi đặc biệt cho camera HD ANALOG. Tích hợp 2 đường mạng lan. Đầu vào: 16 video, 16 audio