Đầu ghi hình camera HD-TVI 16 kênh Huviron SK-HYBRID716

  1 đánh giá

Đầu ghi hình camera HD-TVI 16 kênh Huviron SK-HYBRID716

Liên hệ

Đầu ghi hình camera HD-TVI 16 kênh Huviron SK-HYBRID716: Hỗ trợ cam có độ phân giải: 720P/25, 720P/30, 720P/50, 720P/60, 1080P/25, 1080P/30, CVBS. Đầu ra: 1 VGA, 1 HDMI lên đến 1920 x 1080P, 1 audio.