Đầu ghi hình camera IP 16 Kênh Sony HAW-SIBU

  1 đánh giá

Đầu ghi hình camera IP 16 Kênh Sony HAW-SIBU

181,700,000 

Tương thích với mạng máy ảnh 4K

Giám sát hệ thống có thể được xây dựng nhiều máy ghi âm

It also provide a member of third party software

Tiêu chuẩn được trang với một phần mềm miễn phí của năm đầu tiên

Chức năng Screen Recorder

It may be upgraded a license paper

Check out large dungeon

Đảm bảo độ tin cậy cao của RAID

Được trang bị HDMI đầu

Số lượng