Đầu ghi hình camera Nuuo NE-4160-EU

  1 đánh giá

Đầu ghi hình camera Nuuo NE-4160-EU

43,179,000 

Số camera 16

Chế độ xem lại 16 hình

Số lượng HDD 4xSATA II

Dung lương mỗi HDD max 3TB

Số lượng