Đầu ghi hình Camera Nuuo NT-8040R-EU

  1 đánh giá

Đầu ghi hình Camera Nuuo NT-8040R-EU

Liên hệ

Số camera 4, số camera tối đa 64

Chế độ xem lại 64 hình

Số lượng ổ cứng 8xSATA II

Dung lương mỗi HDD max 3TB