Đầu ghi hình HD 4 kênh SK-RH04

  1 đánh giá

Đầu ghi hình HD 4 kênh SK-RH04

16,000,000 

Đầu ghi hình HD 4 kênh SK-RH04

Đầu ghi hình HD 4 kênh

Special for HD-SDI cameras

All channels simultaneous playback

HDMI and VGA output at up to 1920×1080P resolution

4 channels audio inputs

Số lượng