Đầu ghi hình Rifatron SH-08

  1 đánh giá

Đầu ghi hình Rifatron SH-08

Liên hệ

Đầu ghi hình Rifatron SH-08

8 CH REAL TIME RECORDING H.264 (NETWORK DVR)

Ghi hình tốc độ thực chất lượng phim VCD (CIF) & bán thực DVD (D1). Lưu ý: chất lượng DVD có độ phân giải cao bằng 4 lần VCD.

Chuẩn nén hình: H.264 Chức năng Hexaplexer: Cùng lúc ghi hình, Xem lại hình đã ghi, Truy cập qua mạng, và sao lưu dữ liệu cùng thời điểm.

Ngõ vào: 8 kênh dùng cho 8 camera. Có ngõ âm thanh: 8 vào & 1 ra.

Play back qua mang: real time 200fps.