Đầu ghi kỹ thuật số 16 kênh DVR-1600S

  1 đánh giá

Đầu ghi kỹ thuật số 16 kênh DVR-1600S

Liên hệ

dau ghi 16 kenh 16CH, High quality video Display and Recording,hỗ trợ chuẩn nén H.264 for video, G.723.1 for Audio,hỗ trợ xem trên đi động