Các Giai Đoạn Xin Cấp Phép PCCC Cho Công Trình Khách Sạn

Các Giai Đoạn Xin Cấp Phép PCCC Cho Công Trình Khách Sạn

Việc xin thỏa thuận, cấp phép bình cứu hỏa PCCC cho công trình khách sạn thường trải qua các bước với nội dung thành phần hồ sơ yêu cầu như sau:

I. Giai đoạn thiết kế cơ sở:

· Công văn đề nghị góp ý về giải pháp pccc TKCS gửi phòng Cảnh sát PCCC & CHCN ( mẫu đính kèm )

· Văn bản cho phép đầu tư của cơ quan có thẩm quyền ( bản sao ).

· Bản vẽ và thuyết minh phòng cháy chữa cháy TKCS: Kiến trúc, kết cấu, điện, hút khói, tăng áp, PCCC…..

· Giấy giới thiệu hoặc giấy ủy quyền.

II. Giai đoạn thiết kế thi công:

· Công văn đề nghị thẩm duyệt thiết kế bình chữa cháy gửi phòng Cảnh sát PCCC & CHCN ( mẫu đính kèm ).

· Văn bản cho phép đầu tư của cơ quan có thẩm quyền ( bản sao ).

· Bản vẽ và thuyết minh TKTC: Kiến trúc, kết cấu, điện, hút khói, tăng áp, PCCC…..

· Dự toán thể hiện tổng mức đầu tư xây dựng công trình.

· Giấy giới thiệu hoặc giấy ủy quyền.

C. GIAI ĐOẠN NGHIỆM THU PCCC

Sau khi công trình được thẩm duyệt thiết kế PCCC, CĐT và đơn vị thi công tiến hành thi công lắp đặt hệ thống theo bản vẽ và thuyết minh thiết kế được thẩm duyệt. Khi công trình thi công hoàn tất, CĐT cần mời Cảnh sát PCCC nghiệm thu việc lắp đặt và vận hành hệ thống PCCC trước khi đưa công trình vào sử dụng.

1. Thành phần hồ sơ mời nghiệm thu PCCC cơ bản gồm những nội dung sau:

a. Nhà thầu PCCC

· Hồ sơ quản lý chất lượng.

· Các biên bản nghiệm thu liên động có tải (ký đóng dấu, đóng giáp lai CĐT)

· Bản vẽ thẩm duyệt hạng mục PCCC đóng dấu treo CĐT các trang.

· Giấy chứng nhận thẩm duyệt đóng dấu treo CĐT.

· Giấy kiểm định các thiết bị phương tiện phòng cháy chữa cháy.

· Các biên bản nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình đưa vào sử dụng với Chủ Đầu Tư (ký đóng dấu, đóng giáp lai CĐT).

· Bản vẽ hoàn công hệ thống PCCC đóng dấu treo CĐT các trang.

· Hướng dẫn vận hành hệ thống đóng dấu giáp lai CĐT.

b. Nhà thầu có liên quan.

· Bản vẽ hoàn công kiến trúc xây dựng.

· Bản vẽ thẩm duyệt kiến trúc, cơ sở hạ tầng.

· Bản vẽ hoàn công điện nước, chống sét.

· Bản vẽ hoàn công điều hòa, thông gió, hút khói

· Bản vẽ hoàn công cửa chống cháy, chống cháy lan.( tất cả bản vẽ đều phải đóng dấu treo CĐT cho từng trang)

· Biên bản nghiệm thu để đưa vào sử dụng của cả công trình (Ký đóng dấu, đóng giáp lai CĐT)

· Biên bản nghiệm thu hoàn thành công trình đưa cào sử dụng của các hạng mục (xây dựng, điều hòa, điện nước…) (Ký đóng dấu, đóng giáp lai CĐT)

· Các kiểm định an toàn phòng cháy các thiết bị: Quạt, ống gió, van gió, van chặn lửa hệ thống hút khói, chống sét, thang máy, cửa chống cháy, kính chống cháy, cáp điện chống cháy. (tất cả đều phải đóng dấu treo của CĐT)

· Biên bản đo điện trở tiếp đất hệ thống chống sét (đóng dấu treo của CĐT)

· Biên bản đo áp suất của hệ thống tăng áp, hút khói. (Ký đóng dấu, đóng giáp lai của CĐT).

· Biên bản chạy thử liên động với thông gió, thang máy, cửa cuốn tự động (ký đóng dấu, đóng giáp lai của CĐT).

c. Đơn vị Chủ đầu tư.

· Công văn đề nghị nghiệm thu gửi Phòng CS PCCC&CHCN.

· Báo cáo của Chủ Đầu Tư về chất lượng xây dựng công trình.

2. Các nội dung và trình tự nghiệm thu PCCC tại công trình.

Sau khi nhận được Hồ sơ mời nghiệm thu, Cảnh sát PCCC sẽ tổ chức nghiệm thu việc lắp đặt hệ thống tại công trình theo các nội dung cơ bản sau:

Kiểm tra thực tế việc thi công, lắp đặt về PCCC theo thiết kế đã thẩm duyệt. Thử nghiệm hoạt động thực tế các hệ thống, thiết bị PCCC của công trình, phương tiện giao thông cơ giới khi xét thấy cần thiết, cụ thể:

a) Khoảng cách an toàn PCCC, đường giao thông phục vụ chữa cháy

– Kiểm tra khoảng cách an toàn PCCC.

– Kiểm tra các yêu cầu của đường giao thông phục vụ chữa cháy, nếu cần thiết phải yêu cầu chủ đầu tư thử kiểm tra việc chịu tải của đường.

b) Giải pháp ngăn cháy, chống cháy lan

– Kiểm tra việc phân khoang cháy, diện tích khoang cháy;

– Kiểm tra các bộ phận ngăn cháy lan theo chiều ngang và theo chiều đứng: Tầng kỹ thuật ngăn cháy, tường, vách ngăn cháy, cửa ngăn cháy, ngăn cháy lan qua các giếng thông tầng, ngăn cháy lan giữa tầng hầm với các tầng trên qua các thang bộ, thang máy, đường dốc cho xe v.v.

– Kiểm tra việc ngăn cháy tại vị trí đường ống, kênh, giếng kỹ thuật đi xuyên qua tường và sàn ngăn cháy (bịt kín bằng vật liệu không cháy, van chặn lửa). Việc lắp đặt các cửa ngăn cháy, ngăn khói và khi đóng không được có khe hở.

– Kiểm tra giải pháp ngăn cháy, chống cháy lan đối với việc bố trí các thiết bị máy kỹ thuật trong công trình.

c) Hệ thống thoát nạn

– Kiểm tra số lối thoát nạn, chiều rộng và chiều rộng tổng cộng của lối thoát nạn, chiều dài của đường thoát nạn, việc bố trí các thiết bị trên đường thoát nạn;

– Kiểm tra việc bố trí buồng thang thoát nạn (chiều rộng của chiếu nghỉ, bậc thang, cửa trên lối ra thoát nạn….).

– Kiểm tra lối lên mái, lối ra thẳng ngoài nhà từ buồng thang (tầng hầm đi lên và các tầng trên đi xuống), kiểm tra hướng mở cửa thoát nạn;

– Kiểm tra việc bố trí và hoạt động của hệ thống chiếu sáng và chỉ dẫn thoát nạn, loa âm thanh chỉ dẫn thoát nạn và kiểm tra nguồn điện dự phòng cấp cho thiết bị.

d) Hệ thống thông gió, hút khói

– Kiểm tra các hệ thống thông gió, hút khói, thoát khói của các khu vực, các tầng, các khoang cháy theo thiết kế;

– Kiểm tra thử nghiệm hoạt động của hệ thống thông gió, hút khói ở chế độ hoạt động bình thường và chế độ có cháy. Lưu ý hoạt động của các van ngăn lửa trên đường ống tại vị trí xuyên qua tường, sàn ngăn cháy.

– Kiểm tra hoạt động của hệ thống hệ thống điều áp ở buồng thang thoát nạn có yêu cầu chống khói, áp suất dư của sảnh đệm, buồng thang phải đảm bảo theo quy định.

3. Kết quả nghiệm thu.

Kết thúc buổi nghiệm thu, đại diện đơn vị Cảnh sát PCCC sẽ họp và báo cáo kết quả buổi nghiệm thu với CĐT và các đơn vị tham gia đồng thời đưa ra kết luận.

· Nếu “ Đạt” : cấp Giấy xác nhận nghiệm thu PCCC cho công trình.

· Nếu “ Không Đạt” : kiến nghị các nội dung cần hoàn thiện trong biên bản nghiệm thu, yêu cầu CĐT và các nhà thầu tiến hành khắc phục hoàn tất và mời Cảnh sát PCCC tổ chức nghiệm thu lại

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Bộ phận chăm sóc khách hàng sẽ liên hệ tới bạn trong 30 phút!