banner ngaydem.vn

Tư Vấn Thiết Kế Lắp Đặt Hệ Thống PCCC

Tư Vấn Thiết Kế Lắp Đặt Hệ Thống PCCC

Tư vấn, thiết kế, thi công, lắp đặt các hệ thống pccc Tư vấn thiết kế về hệ thống pccc, tư vấn lắp đặt hệ thống pccc là dịch vụ mà công ty cung cấp thiết bị pccc phòng cháy chữa cháy tại Tp.HCM Hồng Thuyên chúng tôi vẫn đang hoạt động tốt trong hơn 10 năm qua

giờ đây chúng tôi vẫn không ngừng tìm hiểu, nghiên cứu để mang lại giải pháp mới “Hiệu Quả – An Toàn – Tiết kiệm” cho quý khách hàng. Phòng cháy chữa cháy là vấn đề nóng bỏng luôn cần phòng cháy chữa cháy được sự quan tâm nhiều hơn của mỗi người, mỗi gia đình, cơ quan, xã hội. Với thời tiết càng trở nên nóng..

YÊU CẦU THIẾT KẾ – THẨM DUYỆT – NGHIỆM THU PCCC

A – TRÌNH TỰ THIẾT KẾ

I. Quy mô:

Trong tài liệu này, chỉ xét tới các công trình bình cứu hỏa có quy mô trên 5 tầng hoặc khối tích trên 5000m3 (công trình thuộc diện phải thẩm duyệt PCCC theo Phụ lục IV Nghị định 79-2014/ NĐ-CP).

II. Căn cứ thiết kế

Hồ sơ thiết kế PCCC của công trình được lập dựa trên các tài liệu bình chữa cháy Tiêu chuẩn, Quy chuẩn, Nghị định sau:

+ Nghị định số 79/2014/NĐ-CP, ngày 31/07/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật PCCC.

+ TCVN 6379 – 1998: Thiết bị chữa cháy – Trụ nước chữa cháy – YCKT;

+ TCVN 6102 – 1996: Phòng cháy, chữa cháy – Chất chữa cháy – bột;

+ TCVN 3890:2009: Phương tiện phòng cháy và chữa cháy cho nhà và công trình – trang bị, bố trí, kiểm tra, bảo dưỡng;

+ TCVN 2622:1995: Phòng cháy, chống cháy cho nhà và công trình – Yêu cầu thiết kế;

+ TCVN 5760:1993: Hệ thống chữa cháy – Yêu cầu chung về thiết kế, lắp đặt và sử dụng;

+ TCVN 5738:2001: Hệ thống báo cháy tự động – Yêu cầu kỹ thuật;

+ TCVN 7336: 2003: Hệ thống Sprinkler tự động

+ TCVN 4513:1988: Cấp nước bên trong – Tiêu chuẩn thiết kế;

+ QCXD 06:2010/BXD: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn cháy cho nhà và công trình;

III. Giải pháp thiết kế

Hệ thống PCCC bao gồm :

· Hệ thống báo cháy

· Hệ thống chữa cháy

· Hệ thống đèn sự cố – exit