Màn hình màu chuông cửa Samsung – SHT-3305LM/EN

  1 đánh giá

Màn hình màu chuông cửa Samsung – SHT-3305LM/EN

4,725,000 

Màn hình màu chuông cửa Samsung – SHT-3305LM/EN – Mở rộng được 3 màn hình phụ, 02 camera chuông cửa, 01 khóa điện tử, 01 tai nghe phụ, lưu được 128 hình ảnh

Số lượng