Ngày đêm cung cấp Camera thân SNC-CH240 giá gốc

  1 đánh giá

Ngày đêm cung cấp Camera thân SNC-CH240 giá gốc

47,100,000 

SNC-CH240 là camera “full HD” 1080p,Camera này được trang bị công nghệ nâng cao hình ảnh tiên tiến,công nghệ giảm nhiễu,hình ảnh rõ ràng cả trong điều kiện thiếu sáng.

Số lượng