Nút ấn báo cháy tròn đỏ Yun-Yang YFM-01

  1 đánh giá

Nút ấn báo cháy tròn đỏ Yun-Yang YFM-01

450,000 

Nút ấn báo cháy tròn đỏ Yun-Yang YFM-01 c ó kèm đế (2 dây/DC24V) Convention al Rate of Rise detector (2 wires/DC24V)

Số lượng