Mẫu biên bản nghiệm thu bảo trì PCCC HCM và điều cần lưu ý

Bạn đã biết mẫu biên bản nghiệm thu bảo trì PCCC HCM được thể hiện như thế nào chưa? Nếu chưa cùng đi tìm hiểu để có được mẫu biên bản nghiệm thu chuẩn nhất nhé.

1. Mẫu biên bản nghiệm thu bảo trì PCCC HCM bản chuẩn

Biên bản nghiệm thu bảo trì và bảo dưỡng hệ thống PCCC là tài liệu ghi lại quá trình đánh giá và kiểm tra chất lượng dịch vụ bảo trì và bảo dưỡng hệ thống PCCC. Trong biên bản này, các công việc thực hiện, số lượng thiết bị được kiểm tra và bảo dưỡng, cũng như đánh giá chất lượng công việc được đề cập một cách chi tiết.

Ngoài ra, biên bản nghiệm thu bảo trì PCCC HCM cũng nêu rõ các công việc và thiết bị cần được bảo trì nhằm đảm bảo hoạt động hiệu quả của hệ thống PCCC. Đây cũng là tài liệu cơ sở để ghi nhận kết quả đánh giá chất lượng của hệ thống PCCC sau quá trình bảo trì và bảo dưỡng.

TÊN ĐƠN VỊ                                                                                                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                                                                                                                         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN NGHIỆM THU, BẢO DƯỠNG SỬA CHỮA HỆ THỐNG PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY

Ngày…, tháng…., năm…. 

1.Bên A

Ông / Bà:…………………………….. Chức vụ:………………………..
Địa chỉ:………………………………..
Số điện thoại:………………………. Số Fax:………………………….
Số tài khoản:……………………… Mở tại ngân hàng:……………………………

2.Bên B

Ông / Bà:……………………………. Chức vụ:……………………………….
Địa chỉ:………………………………
Số điện thoại:………………………….. Số Fax:……………………………………
Số tài khoản:……………………………. Mã số thuế:……………………………….
Mở tại ngân hàng:…………………………………………………………………………………

Hai bên đã thống nhất nghiệm thu bảo dưỡng, sửa chữa các trang thiết bị PCCC, bảo dưỡng hệ thống PCCC với những nội dung chính sau đây:

Bên B đã hoàn thành viên bảo dưỡng, sửa chữa các trang thiết bị sau cho Bên A theo như đúng bản thoả thuận hợp đồng hai bên:

TT Loại thiết bị Số lượng / số lần đã bảo dưỡng, sửa chữa Kết quả Đơn giá Thành tiền
1
2

Bên A đã kiểm tra và vận hành thử trang thiết bị sau khi bảo dưỡng, sửa chữa, đảm bảo chất lượng, vận hành ổn định.

Bên A

(Ký, ghi rõ họ tên)

Bên B

(Ký, ghi rõ họ tên)

2. Lưu ý khi viết biên bản nghiệm thu bảo trì PCCC HCM

Khi viết biên bản kiểm tra và bảo dưỡng, bảo trì PCCC HCM cần lưu ý các điểm sau:

Lưu ý khi viết biên bản nghiệm thu bảo trì PCCC HCM
Lưu ý khi viết biên bản nghiệm thu bảo trì PCCC HCM
  • Tuân theo bố cục quy định:

Biên bản cần tuân theo bố cục quy định, gồm tiêu đề, thông tin về thời gian, địa điểm, các bên tham dự, nội dung chính, kết luận và chữ ký của các bên.

  • Ghi chính xác thông tin:

Thông tin ghi trong biên bản phải được kiểm tra và đảm bảo tính chính xác.

Thông tin không chính xác có thể dẫn đến quyết định xử lý không hiệu quả trong trường hợp phát sinh sự cố.

  • Sử dụng từ ngữ nghiêm túc và chính xác:

Biên bản cần được trình bày một cách nghiêm túc, sử dụng từ ngữ đúng chính tả và không được gạch bỏ hoặc viết đè lên.

Điều này giúp tạo ra một tài liệu chính thức và minh bạch về quá trình kiểm tra và bảo dưỡng.

  • Trách nhiệm của quản lý, bảo quản và bảo dưỡng hệ thống PCCC cũng cần được xác định và thực hiện đúng theo quy định. Cụ thể:

Tổ chức, chỉ đạo và kiểm tra việc thực hiện công tác quản lý, bảo quản, bảo dưỡng thuộc phạm vi quản lý.

Lập và quản lý hồ sơ về phương tiện PCCC theo hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền.

Tổ chức đào tạo và sử dụng phương tiện PCCC cho cán bộ, nhân viên và người lao động trong tổ chức.

Phân công người làm công tác quản lý, bảo quản và bảo dưỡng phương tiện PCCC.

Thống kê và báo cáo công tác quản lý, bảo quản và bảo trì PCCC HCM đến cơ quan có thẩm quyền.

Kiểm tra, xử lý vi phạm hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm trong quản lý, bảo quản, bảo dưỡng PCCC.

Bảo đảm kinh phí phục vụ công tác quản lý, bảo quản và bảo dưỡng PCCC.

Những thông tin trên sẽ giúp bạn có được mẫu biên bản bảo dưỡng, bảo trì PCCC HCM chuẩn nhất. Đồng thời những lưu ý cần phải nắm rõ để biên bản nghiệm thu đầy đủ và chuẩn xác nhất nhé.

Click nhận bảng giá
Click nhận ngay báo giá bảo trì hệ thống PCCC rẻ nhất thị trường

>> Xem thêm:

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ NGÀY ĐÊM

Hệ thống chi nhánh: Toàn Quốc

Đường dây nóng: MB – 091.929.7766 || MN – 0981.547.680 || MT – 0906.276.387

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Bộ phận chăm sóc khách hàng sẽ liên hệ tới bạn trong 30 phút!