banner ngaydem.vn

Mẫu Hợp Đồng Bảo Trì Hệ Thống PCCC Đầy Đủ & Chi Tiết Nhất

Hợp đồng bảo dưỡng hệ thống PCCC là thỏa thuận ghi nhận sự thỏa thuận của các chủ thể về nội dung các quyền và nghĩa vụ của các bên khi thực hiện hợp đồng. Qua bài viết dưới đây, Ngày Đêm sẽ gửi đến bạn mẫu hợp đồng bảo trì bảo dưỡng hệ thống PCCC theo quy định mới nhất của pháp luật.

1. Mẫu hợp đồng bảo trì bảo dưỡng hệ thống PCCC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——-ooOoo——-

HỢP ĐỒNG KINH TẾ

 (V/v BẢO TRÌ BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG PCCC)

 Số: 06HĐKT-STT/2018

 • Căn cứ Nghị Quyết số 45/2005/QH11 ngày 14/06/2005 có hiệu lực từ ngày 01/01/2006 quy định về hợp đồng kinh tế.
 • Căn cứ Bộ Luật Dân Sự năm 2015. Căn cứ Luật Thương Mại năm 2005.
 • Căn cứ vào nhu cầu và khả năng đáp ứng của hai bên.

Hôm nay, ngày xx tháng xx năm 202.., chúng tôi gồm:

BÊN A:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Mã số thuế:

Đại diện:                                                   Chức vụ:

BÊN B: …..

Địa chỉ: ……..

Điện thoại: …..

Đại diện: …..

Mã số thuế: ….

Số tài khoản: …..

Tại: ….

Sau khi thỏa thuận và bàn bạc, hai bên thống nhất và đồng ý ký kết hợp đồng với các điều khoản và điều kiện sau:

ĐIỀU 1/: HÀNG HÓA, GIÁ CẢ VÀ HIỆU LỰC GIÁ

….

Bằng chữ:

Giá trị hợp đồng căn cứ theo khối lượng nghiệm thu thực tế.

Thời điểm thực hiện bảo trì:

 • Lần 1: …..
 • Lần 2: …..

Thời gian thực hiện việc bảo trì: trong vòng 15 ngày.

ĐIỀU 2/: THỜI HẠN CỦA HỢP ĐỒNG

Hợp đồng có thời hạn đến hết ngày ….

ĐIỀU 3/: PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

Phương thức thanh toán: Tiền mặt hoặc chuyển khoản qua ngân hàng.

Thời hạn thanh toán: Thanh toán sau từng đợt bảo trì, ngay sau khi thực hiện xong và ký biên bản nghiệm thu bảo trì.

ĐIỀU 4/: TRÁCH NHIỆM VÀ QUYỀN HẠN CỦA MỖI BÊN

4.1. Trách nhiệm bên B

 • Thực hiện bảo trì theo yêu cầu công việc điều 1, số lượng đã duyệt và thời gian bảo trì định kỳ.
 • Trong quá trình bảo trì, nếu có phát sinh chi phí thay thế phụ tùng thì Bên B phải gửi cho Bên A bảng báo giá và thông tin chi tiết của các phụ tùng, thiết bị cần thay thế đó và chỉ thực hiện khi đã được sự phê duyệt bằng văn bản của Bên B. Tất cả phụ tùng, linh kiện, vật tư thay thế phải là hàng mới 100% và phù hợp với các thông số kỹ thuật của Hệ Thống.

4.2. Trách nhiệm bên A

 • Thanh toán đầy đủ và đúng hạn theo quy định tại Điều 1 của Hợp đồng này
 • Tạo điều kiện tốt nhất cho bên B thực hiện hợp đồng.
 • Bên A có trách nhiệm kiểm tra thực tế và ký biên bản xác nhận nghiệm thu từng đợt sau khi hoàn thành công việc để làm cơ sở cho việc thanh toán .

ĐIỀU 5/: ĐIỀU KHOẢN CHUNG

 • Mọi vấn đề phát sinh liên quan đến hợp đồng này sẽ được hai bên giải quyết với nhau trên tinh thần thương lượng, hợp tác. Trong trường hợp hai bên không nhất trí được với nhau, vụ việc sẽ được đưa ra Toà án có thẩm quyền để được giải quyết và quyết định của Toà án là quyết định cuối cùng buộc hai bên phải thi hành. Bên thua kiện sẽ chịu mọi phí tổn liên quan đến vụ kiện.
 • Bất kỳ một sự thay đổi hoặc bổ sung nào đối với hợp đồng này đều phải được các Bên đồng ý bằng văn bản, có chữ ký hợp lệ của các Bên.
 • Sau khi hai bên đã hoàn thành nghĩa vụ của mình theo Hợp đồng thì Hợp đồng xem như đã được thanh lý.
 • Hợp đồng này có hiệu lực từ ngày ký và được lập thành 04 bản. Mỗi bên giữ 02 bản có giá trị pháp lý như nhau.

ĐẠI DIỆN BÊN A                                                                         ĐẠI DIỆN BÊN B

2. Lưu ý khi ký kết hợp đồng bảo trì hệ thống PCCC

Trên đây là mẫu hợp đồng bảo trì bảo dưỡng hệ thống PCCC đầy đủ và chi tiết nhất theo quy định hiện hành được Ngày Đêm tổng hợp và chia sẻ đến anh/chị. Trong quá trình thi công, anh/chị cần hỗ trợ thông tin phòng cháy chữa cháy, anh/chị vui lòng liên hệ theo thông tin:

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ NGÀY ĐÊM

Click nhận báo giá thấp nhất thị trường tại đây