Phần mềm lập trình PC từ xa cho hệ thống SecuraCare SP-03V2 ARP-103

  1 đánh giá

Phần mềm lập trình PC từ xa cho hệ thống SecuraCare SP-03V2 ARP-103

Liên hệ

Phần mềm lập trình PC từ xa cho hệ thống SecuraCare SP-03V2 ARP-103

(Remote Programming PC softare for SP03V2)

+ Kết nối tại chỗ (USB) và từ xa (PSTN, Internet)

+ Cấu hình toàn bộ hệ thống

+ Quản lý nhiều vị trí

+ Hiển thị tình trạng hệ thống trên mạng

+ Điều khiển qua mạng cho bật báo động, PGM và các chức năng khác

+ Giao diện người dùng dễ sử dụng

+ Hỗ trợ nhiều ngôn ngữ