banner ngaydem.vn

chăm sóc khách hàng

Nhằm bổ sung nhân sự cho việc thực hiện kế hoạch phát triển và mở rộng năm 2018, Công ty Cổ Phần phát triển Công nghệ Ngày Đêm có nhu cầu tuyển dụng nhân sự nhân viên chăm sóc khách hàng Nếu bạn là người tài năng và muốn làm việc trong môi trường năng động, sáng tạo, chuyên [...]