Tag Archives: chợ thiết bị và công nghệ

Bế mạc Chợ Công nghệ và Thiết bị Hà Nội Techmart 2016

Ngày 1/10/2016, tại Bảo tàng Hà Nội, sau bốn ngày triển lãm Chợ Công nghệ