Tag Archives: Techmart Hà Nội

Bế mạc Chợ Công nghệ và Thiết bị Hà Nội Techmart 2016

Ngày 1/10/2016, tại Bảo tàng Hà Nội, sau bốn ngày triển lãm Chợ Công nghệ