Thiết bị ghi âm điện thoại VoiceSoft VSP02 – GADT230812

  1 đánh giá

Thiết bị ghi âm điện thoại VoiceSoft VSP02 – GADT230812

Liên hệ

Thiết bị ghi âm: Thiết bị ghi âm điện thoại VoiceSoft VSP02 – GADT230812 lưu lại các cuộc đàm thoại, hiển thị số gọi đến trên nhiều máy tính, thông kê báo cáo gọi đến, gọi đi, gọi nhỡ…