Kỹ Thuật Phòng Cháy Chữa Cháy Kho Lưu Trữ

Kỹ Thuật Phòng Cháy Chữa Cháy Kho Lưu Trữ || Chuyên lắp đặt + bảo trì bảo dưỡng pccc uy tín

 

phân phối camera, chuông cửa hình, khoá cửa vân tay, lắp đặt hệ thống điện nhẹ, pccc uy tín

 

Trụ sở làm việc, thư viện, bảo tàng, kho lưu trữ phải sắp xếp các thiết bị văn phòng, hồ sơ, tài liệu bảo đảm an toàn về phòng cháy và chữa cháy; có biện pháp quản lý chặt chẽ chất cháy, nguồn lửa, nguồn điện, thiết bị và dụng cụ sinh lửa, sinh nhiệt, chất sinh lửa, sinh nhiệt và các biện pháp khác về phòng cháy khi rời nơi làm việc.

Tại Khoản 1 Điều 20 Luật phòng cháy chữa cháy 2001, Cơ sở được bố trí hệ thống phòng cháy chữa cháy trên một phạm vi nhất định, có người quản lý, hoạt động và cần thiết có phương án phòng cháy và chữa cháy độc lập phải thực hiện các yêu cầu cơ bản sau đây:

– Có quy định, nội quy về an toàn phòng cháy và chữa cháy;

– Có các biện pháp về phòng cháy;

– Có hệ thống pccc báo cháy, chữa cháy, ngăn cháy phù hợp với tính chất hoạt động của cơ sở;

– Có lực lượng, phương tiện và các điều kiện khác đáp ứng yêu cầu về phòng cháy và chữa cháy;

– Có phương án chữa cháy, thoát nạn, cứu người, cứu tài sản và chống cháy lan;

– Bố trí kinh phí cho hoạt động phòng cháy và chữa cháy;

– Có hồ sơ theo dõi, quản lý hoạt động phòng cháy và chữa cháy.

Nội dung chính là để đảm bảo an toàn, cũng như tránh thiệt hại do cháy, nổ gây ra đối với hồ sơ, tài liệu tại các cơ quan, đơn vị, bao gồm:

+ Trên cơ sở các phương án hệ thống cứu hỏa phòng cháy chữa cháy (PCCC) chung của cơ quan, đơn vị đã xây dựng, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị cần chỉ đạo xây dựng phương án riêng đối với các phòng, kho bảo quản hồ sơ, tài liệu lưu trữ; kịp thời xây dựng, bổ sung nội quy PCCC của kho lưu trữ.

+ Thường xuyên tuyên truyền, phổ biến cho công chức, viên chức trong cơ quan thực hiện nghiêm chỉnh các quy định về lắp đặt hệ thống cứu hỏa , đặc biệt đối với công chức, viên chức và những người trực tiếp làm công việc liên quan tới hồ sơ, tài liệu.

+ Tăng cường công tác phòng, chống cháy nổ tại kho lưu trữ hiện có của cơ quan, đơn vị và mua sắm trang thiết bị đầy đủ phục vụ cho công tác PCCC theo quy định.

+ Định kỳ tổ chức tập huấn, thực hành về PCCC.

+ Thực hiện đúng chế độ nộp lưu và bảo quản tài liệu theo đúng quy định của Nhà nước, tránh để hồ sơ, tài liệu tồn đọng tại các bộ phận.

+ Đầu tư kinh phí xây dựng mới, cải tạo nâng cấp kho tàng theo đúng yêu cầu và các thông số kỹ thuật quy định tại Thông tư số 09/2007/TT-BNV ngày 26 tháng 11 năm 2007 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về kho lưu trữ chuyên dụng.

+ Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 23/2007/CT-UBND ngày 22 tháng 8 năm 2007 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc tăng cường bảo vệ và phát huy giá trị tài liệu lưu trữ.

+ Kịp thời báo cáo về Sở Nội vụ các vụ cháy xảy ra gây thiệt hại tới hồ sơ, tài liệu để Sở Nội vụ tham mưu trình Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo các biện pháp khắc phục đối với hồ sơ, tài liệu bị cháy.

Trên đây là nội dung tư vấn về quy định phòng cháy đối với trụ sở làm viêc, thư viện, bảo tàng, kho lưu trữ.

Trân trọng!

 

> Xem thêm dịch vụ bảo trì pccc của Công ty CPPT Công nghệ Ngày Đêm

 

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ NGÀY ĐÊM
Add: 36A Tố Hữu – Nhân Chính – Thanh Xuân – Hà Nội
Hotline: 091.929.7766