banner ngaydem.vn

Ký hiệu trong phòng cháy chữa cháy pccc nên biết

Dưới đây là những ký hiệu trong phòng cháy chữa cháy các bạn nên biết

Những kí hiệu quy định trong tiêu chuẩn áp dụng cho những đối tượng sau :

– Bình dập cháy xách tay;

– Hệ thống dập cháy cố định;

– Vòi dập cháy;

– Thiết bị dập cháy hỗn hợp;

– Thiết bị kiểm tra và chỉ dẫn;

– Thiết bị báo động ban đầu ;

– Thiết bị báo cháy;

– Thiết bị thổi khí dập cháy;

– Vùng có nguy cơ cháy và nổ;

– Lối thoát nạn.

Tiêu chuẩn này hoàn toàn phù hợp với ISO 6790 : 1986

Phối hợp các ký hiệu: Việc phối hợp sử dụng những kí hiệu cơ bản và những kí hiệu bổ sung có thể rất đa dạng, tùy thuộc vào mục đích áp dụng những kí hiệu đó