banner ngaydem.vn

Phương Châm 4 Tại Chỗ Trong PCCC Là Gì ?

Phương Châm 4 Tại Chỗ Trong PCCC Là Gì ?

Thực hiện phương châm “bốn tại chỗ” trong công tác PCCC trên địa bàn các khu dân cư.

Trong suốt thời gian qua, tình hình cháy nổ vẫn đang diễn biến phức tạp và ngày càng khó lường, gây thiệt hại nghiêm trọng cả về tính mạng và tài sản.

Vì vậy, công tác phòng cháy chữa cháy muốn đạt được hệ thống pccc kết quả tốt nhất cần phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn xã hội, trong đó, mọi hoạt động phòng cháy chữa cháy phải được tiến hành từ cơ sở, quận, huyện, khu phố,…đặc biệt là từ các hộ gia đình và từng cá nhân.

Phương châm 4 tại chỗ là gì

Có thể hiểu phương châm “bốn tại chỗ” lắp đặt hệ thống cứu hỏa nghĩa là cách định hướng, chỉ đạo về một vấn đề, tình huống hay một sự cố cụ thể về công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại một đơn vị, địa phương, địa điểm nhất định.

Chỉ huy tại chỗ: Tổ trưởng Tổ dân phố hoặc Đội trưởng Đội dân phòng, người được uỷ quyền chịu trách nhiệm trong thời gian những người này vắng mặt

Lực lượng tại chỗ: Đó là tất cả người dân sinh hệ thống phòng cháy chữa cháy sống trên địa bàn khu dân cư, mà nòng cốt là lực lượng dân phòng

Phương tiện tại chỗ: Chính là sự chuẩn bị sẵn sàng các phương tiện phục vụ cho công tác cứu người, cứu tài sản; nguồn nước và các vật liệu chữa cháy gồm: cát, nước,bình chữa cháy , xe chữa cháy, …

Vật tư và hậu cần tại chỗ: Là sự chuẩn bị sẵn sàng nguồn kinh phí; các nhu yếu phẩm cần thiết phục vụ công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.

Để phương châm “bốn tại chỗ” trong công tác hệ thống cứu hỏa phòng cháy chữa cháy tại địa bàn khu dân cư thực sự đạt hiệu quả, cần thực hiện tốt một số biện pháp sau:

Một là: Cán bộ hướng dẫn, kiểm tra về an toàn phòng cháy phải thường xuyên huấn luyện, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, tổ chức thực tập các phương án chữa cháy cho lực lượng dân phòng tại các khu dân cư, địa bàn quản lý. Xây dựng, củng cố lực lượng dân phòng trở thành lực lượng nòng cốt trong công tác phòng cháy chữa cháy tại khu dân cư.

Mặt khác,luật phòng cháy chữa cháy cũng quy định, khi cháy xảy ra tại các khu phố, tổ dân phố, trường hợp lực lượng Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy chưa đến kịp thì Tổ trưởng Tổ dân phố là người chỉ huy chữa cháy, trường hợp người này vắng mặt thì Đội trưởng Đội dân phòng hoặc người được uỷ quyền là người chỉ huy chữa cháy.

Hai là: Tổ trưởng Tổ dân phố, Đội trưởng Đội dân phòng cần chủ động phối hợp với cán bộ kiểm tra địa bàn, Cảnh sát khu vực để tập hợp quần chúng nhân dân và đưa các kiến thức, tuyên truyền hiểu biết về PCCC đến từng hộ gia đình và mỗi người dân.

Ba là: Mọi địa bàn khu dân cư, tại các khu dân cư, tổ dân phố phải thành lập Đội dân phòng do UBND cấp phường thành lập, quản lý và chỉ đạo. Đồng thời, UBND Phường phải trang bị phương tiện,thiết bị PCCC cho đội dân phòng để khi có cháy, nổ xảy ra thì lực lượng dân phòng sẽ sẵn sàng phương tiện, lực lượng nhanh chóng chữa cháy, hạn chế thấp nhất hậu quả do cháy gây ra.

Bốn là: Mỗi hộ gia đình và cá nhân chủ động trang bị các phương tiện,thiết bị phòng cháy chữa cháy . Nhất là các hộ kinh doanh hàng hoá, hộ có phòng cho thuê phải trang bị đầy đủ các phương tiện chữa cháy tại chỗ, cụ thể là các bình chữa cháy,dây thoát hiểm (đối với chung cư) để khi có cháy hay sự cố xảy ra thì có sẵn phương tiện để sử dụng.

Bên cạnh đó, cần phải niêm yết cácnội quy tiêu lệnh PCCC để mọi người đều có thể biết cách sử dụng hương tiện và thực hiện thành thục các thao tác khi có sự cố xảy ra.

Năm là: Đảm bảo chế độ chính sách cho lực lượng dân phòng trong thời gian huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ và khi trực tiếp tham gia chữa cháy theo quy định của Chính phủ.

Có thể nói, nếu phương châm “bốn tại chỗ” được toàn dân chú trọng, chung tay thực hiện nghiêm túc, đồng bộ thì công tác đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy không còn là vấn đề khó giải quyết, việc hạn chế số vụ và thiệt hại do cháy, nổ gây ra là điều mà mỗi người dân đều có thể thực hiện được.