Tổng đài điện thoại Siemen Hipath 1120 – TD210812

  1 đánh giá

Tổng đài điện thoại Siemen Hipath 1120 – TD210812

Liên hệ

Tổng đài điện thoại: Tổng đài điện thoại Siemens Hipath 1120 dòng tổng đài tích hợp cho các văn phòng nhỏ và quy mô gia đình được phân phối tại Ngaydem.vn